Odustanak od kupovine

Adekvatno upakovan i obezbedjen proizvod koji se neće ošteti u transportu sa izjavom o odustanku ugovora na daljinu i fiskalnim računom je potrebno poslati na sledeću adresu:

Wolford

Shopping Centar USĆE,Bulevar Mihajla Pupina 4

Prema zakonu o zaštiti potrošača (’’Sl.glasnik Rs“ br .  88/2021),kupovina putem www.wolfordshop.rs se smatra ugovorom zaključenim na daljinu.

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana,od preuzimanja kupljenog proizvoda odustane od ugovora skopljenog na daljinu bez navodjenja razloga.Raskidom ugovora kupac se oslobadja ugovornih obaveza i ima pravo na povraćaj novca.U slučaju jednostranog raskida ugovora na daljinu kupac snosi troškove povrata robe shodno članovima 33 i 34 Zakona o zaštiti potrošača(„Službeni glasnik Rs“,br 88/2021)

Zakonom o zaštiti potrošača je propisano da se odustanak ugovora skopljenog na daljinu ne odnosi na zapečaćenu robu iz higijenskih razloga saglasno odredbi člana 36 stav 1 tačka 5(sve vrste čarapa).

Potrošač je dužan da robu vrati u orginalnom pakovanju,sa etiketom i nekorišćenu.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac osim u slučaju kada je isporučen neispravan ili pogrešan proizvod.

Prilikom slanja proizvoda kurirskom sližbom u obavezi ste da sačuvate potvrdu o poslatom paketu.

Vaši lični podaci uneti u izjavu o odustanku ugovora na daljinu biće korišćeni samo za evidentiranja izmena u prometu roba i usluga. Trgovac ih ne sme koristiti u druge svrhe!

vrh strane